İngilis dili (21-ci dərs)

Hi! 🙂 Qrammatikadan “Present continuous” və “Present simple” zamanlarının fərqini nəzərinizə çatdırmağa davam edirik. 🙂

Kiminsə davranışı haqda bəhs edərkən “am/is/are being”-dən istifadə edirik.

Lakin biz “It’s being hot day”, “Sarah is being tired” deyə bilmərik. Onun əvəzinə “It’s hot day”, “Sarah is very tired” deyəcəyik.

“See”,”hear”,”smell”,”taste” sözləri isə indiki sadə zamanda işlənir.

Do you see that man over there?

This room smells.Let’s open a window.

Nitq zamanı “can + see/hear/smell/ taste” də istifadə edirik.

I can hear a strange noise. Can you hear it?

“Look”“feel” fellərini isə həm indiki sadə zaman,həm də indiki davamedici zamanla istifadə edirik.

You look well today. / You’re looking well today.

How do you feel now? / How are you feeling now?

Lakin, “I’m usually feeling” cümləsi yanlışdır. Onun əvəzinə “I usullay feel tired in the morning” deyəcəyik.

 

“I can talk about appearance” mövzusunu davam etdiririk.

smooth – hamar

skin – dəri

pregnant – hamilə

pretty – gözəl

tanned – qaralmış dəri

slim – incə

appearance – görünüş

go grey or white – saçın bozarması və ya ağarması

neat – təmiz,səliqəli

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin