İngilis dili (20-ci dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Davamedici zaman formasını başlamış və hələ bitməmiş hərəkətlər (they’re eating / it’s raining kimi) üçün istifadə edirik. “Know”, “like” kimi fellər bura aid deyil. Biz “I’m knowing”, “they’re liking” deyə bilmərik. “I know”, “they like” deməliyik.

İndiki davamedici zaman forması ilə işlənməyən felləri təqdim edirik :

Like,love,hate,want,need,prefer,know,realise,suppose,mean,understand,believe,remember,belong,fit,contain,consist,seem.

“Think” feli..

1) Bu fel “inanmaq”, “fikri olmaq” kimi istifadə edildikdə davamedici zamanda olmur:

I think Mary is Canadian,but I’m not sure. (“I’m thinking” demirik)

What do you think about my plan? (=What’s your opinion)

2) Yox,əyər bu feli “hesab etmək”, “saymaq” mənasında istifadə ediriksə o zaman davamedici zamanda deyə bilərik:

I’m thinking about what happened.I often think about it.

Dilara is thinking of giving up her job. (=she’s considering it)

“He’s selfish”“he’s being selfish” ifadəsi..

He’s being = He’s behaving / He’s acting.

I can’t understand why he’s being so selfish.He isn’t usually like that. (being selfish = behaving selfishly at the moment) – Yəni bu cümlədə biz sırf danışdığımız anı nəzərdə tuturuq.

He never thinks about other people. He’s very selfish. (“He is being” demirik) (=He’s selfish generally,not at the moment) – Bəhs etdiyimiz zaman xaricində də bu belədir.

 

“I can talk about appearance” – “Mən görünüş haqda danışa bilirəmə mövzusuna başlayırıq :

male – kişi

female – qadın

well built – gövdəli,yaxşı formalı

stocky – cüssəli

skinny – cılız

in good / bad shape – yaxşı forma / pis forma

plump – dolu bədənli

fattish – kök

eyebrows – qaşlar

sttuble – bu ifadə ilə bəylərin üzündəki tüklər nəzərdə tutulur

dark-skinned – tünd dərili

light-skinned – açıq-dərili

pale-skinned – solğun dərili

bald – keçəl

scar – çapıq

clean-shaven hair – təmiz qırxılmış saç

hair receding – saçların tökülməsi

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin