İngilis dili (19-cu dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Present Simple-in sual və inkar cümlələrini düzəltmək üçün do/does-dan istifadə edirik :

Do I work?

Does he works?

We don’t drive.

She doesn’t drive.

İndi yazacağımız nümunələrdə “do” da əsas fel kimi işlənib :

What do you do?

He doesn’t do anything to help.

İndiki sadə zaman formasını gördüyümüz işin hansı zaman tezliyində həyata keçdiyini bildirmək üçün də istifadə edirik:

I get up at 8 o’clock evey morning.

How often do you go to the dentist?

Yusif doesn’t drink water very often.

Bəzən etdiyimiz bir işlə bağlı sözlər deyirik.Məsələn,kiməsə vəd verdikdə “I promise ….”, nəyisə təklif etdikdə “I suggest…” kimi başlayan cümlələr qururuq.

“I can understand a learner’s dictionary” mövzusunda fikirlərimizi davam etdiririk:

Stress and emphasize – hecanı vurğulamaq və hər hansı sözü vurğulamaq.

Both verbs mean to say a syllable, word, or phrase with extra loudness. – Hər iki fel hər hansı hecanl,sözü və ya frazanı yüksək səslə deməkdir.

The related nouns are stress (on sth) and emphasis (on sth). – Əlaqəli isimlər hər hansı qrammatik vurğu və məntiqi vurğu ilə bildirilir.

The stress is on the first syllable.Don’t emphasize every word. – Vurğu ilk sözdədir.Hər sözü vurğulamayın.

They are also used to say that sth is important. – Onlar həm də nəyinsə əhəmiyyətli olduğunu söyləmək üçün istifadə olunur.

The newspapers stressed the needfor urgent action. – Qəzetlər təcili tədbirlərin görülməsinə ehtiyac olduğunu vurğuladılar.

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin