İngilis dili (17-ci dərs)

İngilis dilində zamanlar mövzusunda ən önəmli bölmələrdən biri də Present Simple-İndiki sadə zamandır.

Bu zaman forması gündəlik həyatda baş verən,adət halını almış hadisələrlə bağlı işlənir. Bu zaman formasını düzəltmək üçün 3-cü şəxsin təkində felin sonuna “s” şəkilçisi artırırıq,qalan hallarda isə fel olduğu kimi qalır.

Habil is a bus driver,but now he is in bed asleep.He isn’t driving a bus. (He is asleep) However,he drives a bus. – Habil avtobus sürücüsüdür,lakin o indi yatır.O hal-hazırda avtobus sürmür,(yatır),lakin,o ümumiyyətlə,avtobus idarə etməklə məşğuldur.(Peşə fəaliyyəti sürücülükdür.)

The Earth goes around the Sun. – Yer Günəş ətrafında fırlanır.

 

Söz bazamız üçün yeni mövzu olaraq I can understand a learner’s dictionary” – “Mən öyrənci “lüğətini” anlaya bilirəm” mövzusunu təqdim edirik..

Different meanings of the word are given in the definitions,which are in simple English. – İngilis dilində sözün müxtəlif mənaları təriflərdə verilir.
The dictionary helps you avoid making mistakes,and helps with grammar. – Lüğət səhvlərdən qaçınmağınıza və qrammatika ilə öyrənməyinizə kömək edir.

Idioms and phrasal verbs are at the end of the entry. – Deyimlər və frazeoloji birləşmələr girişin sonunda verilir.

Examples of usage are provided. – İstifadə nümunələri təqdim edilir.

(…) helps you with style: for instance, whether words are formal,informal, slang,offensive,etc. – Mötərizədə yazılan bildiriş sizə yardım edir ki,bu söz “məsəl üçün” mənasındadır, rəsmidir, qeyri-rəsmidir,şivədir,kobud ifadədir və s.

Phonetic symbols help with pronunciation.You can find out which syllable is stressed. – Fonetik simvollar tələffüzdə yardım edir. Siz hansı hecanın vurğu ilə deyildiyini biləcəksiniz.

“Other words for” can teach you related words : this helps you build your vocabulary and select the correct word for your needs. – “Digər sözlər” yazısı sizə bu sözlə əlaqəli sözləri öyrənməkdə yardım edir.Bu söz bazanızı düzənləməyinizə kömək etməklə yanaşı,sizə lazım olan doğru sözü tapmağınıza da yardımçı olur.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin