İngilis dili (16-cı dərs)

“I can describe my progress and aims” mövzusunda yeni sözlərimizi təqdim edirik :

goal – məqsəd

everyday – gündəlik,davamlı

expand – genişlənmək

a wide range – geniş əhatəli

complex – mürəkkəb

fluent – səlis

in detail – əhatəli

appropriate – müvafiq

relevant to sth – əlaqəli

specialized – ixtisaslaşmış

 

Ötən dəfə Timur öz təcrübəsini bizimlə bölüşdü.Bu dəfəki müsahibimiz isə Ayandır. Görək Ayan öz dil biliyini necə inkişaf etdirir?! 🙂

I understand everyday English,but my vocabulary needs to expand so that I can understanda wide range of subjects,and express more complex ideas. – Mən gündəlik ingilis dilini (gündəlik,məişətdə işlənən sözlər nəzərdə tutulur) başa düşürəm, ancaq mənim söz ehtiyatım genişlənməlidir ki, bir çox mövzuları başa düşə və daha mürəkkəb fikirlər bildirməyi bacarım.

I’d like to be more fluent when I’m speaking,and be able to talk about things in more detail.And I need to get better at using appropriate language when I speak. – Mən danışarkən daha sərbəst olmağı və hər şeyi daha ətraflı şəkildə danışa bilməyi istərdim.  Danışdığım dili doğru şəkildə istifadə etmək üçün bu dili inkişaf etdirməyə ehtiyacım var.

I can understand general things,but I want to read texts that are relevant to my work,and some of these contain quite specialized language. – Mən ümumi şeyləri başa düşə bilərəm, ancaq sırf mənim işimlə əlaqəli olan mətnləri oxumaq istərdim.Onların bəziləri isə xüsusi dilə malikdir.

Contain” və “include” (hər ikisi “tutmaq,ehtiva etmək” mənasındadır) fərqləri :

The film contains/includes scenes of violence. – Film özündə dəhşətli səhnələr ehtiva edir.

Sometimes we can only use one of the verbs. – Bəzən isə fellərdən yalnız birini istifadə edə bilərik.

The box contains magazines.(There are magazines inside the box.) – Qutu jurnalları saxlayır. (Jurnallar qutuya daxildir,qutunun daxilindədir.)

The price includes service.(Service is one part of the price.) – Xidmət qiymətə daxildir.

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin