İngilis dili (15-ci dərs)

Present continuous zamanında heç də hər zaman hal-hazırda görülən hərəkətdən danışılmır.

Steve is talking to a friend on the phone.He says:

I`m reading a really good book at the moment.

Burada o kitabı hal-hazırda oxuduğunu yox,sadəcə kitabı oxumağa başladığını və hələ kitabı oxuyub bitirmədiyini nəzərdə tutur.

Kate wants to work in Italy,so she`s learning Italian. (O dili ümumiyyətlə öyrənir. Yəni danışıq zamanı deyil,ümumiyyətlə bu günlərdə zamanını dil öyrənməyə sərf edir və bunu davamlı etdiyindən bu da indiki davamedici zamana aiddir.)

Bu zaman formasını “today/this week/this year“ sözləri ilə də (davamedici müddət sayıldığı üçün) işlədə bilərik.

You`re working hard today. (Bu gün çox işləyirsən.Bu gün bitməyib və sən işləməyə davam edirsən.)

Present continuous zamanı ətrafda baş verən,dəyişməyə doğru gedən hadisələrdən danışarkən bu fellərlə (get,change,become,increase,rise,fall,grow,improve,begin,start) işlənir və bu fellər də davamedici zamanda işlənir.

Is your English getting better? (not Does your English get better)

 

“I can describe my progress and aims“ mövzusunu davam etdiririk..

Bu dəfə dostumuz Timur bizə ingilis dilini necə öyrəndiyi barədə məlumat verəcək..

When I started learning English,I was very enthuastic and motivated,but I found the pronunciation difficult and people couldn`t always understand me. – İngilis dilini öyrənməyə başlayarkən çox həvəsli və motivasiyalı idim,lakin tələffüzdə çətinliklərlə üzləşdim və bu səbəbdən insanlar məni heç də həmişə anlamırdılar.

After a while my pronunciation improved and I was able to express basic ideas quite effectively. – Bir müddət sonra mənim tələffüzüm təkmilləşdi və mən başlıca fikirləri səmərəli şəkildə ifadə edirdim.

It was obvious that I was getting better,and that was very encouraging. – Təkmilləşdiyim aşkar idi və bu motivasiyaedici idi.

But,at intermediate level,I made slower progress. – Lakin,intermediate səviyyəsində mən daha az tərəqqi nümayiş etdirdim.

There were so many new words and phrases,but also words that I could understand but couldn`t use accurately. – Çoxlu sözlər və frazalar var idi ki onları düzgün istifadə etməyi bacarmırdım.

I think I was more aware of my mistakes,which was good – but also frustrating. – Düşünürəm ki,səhvlərimdən xəbərdar olmağım yaxşı idi,lakin eyni zamanda bu çox yorucu idi.

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin