İngilis dili (14-cü dərs)

Hi everyone! 🙂 Bu gün qrammatikadan mövzumuz İndiki davamedici zaman,yəni “Present continuous“ olacaq. Bu zaman forması hal-hazırda etdiyimiz hərəkəti ifadə edir. Sizə daha aydın olsun deyə bir neçə misal çəkək.

Kamil is in his car.He’s in her way to work.He`s driving to work.

Kamil avtomobilindədir.O öz yolundadır,işə gedir. O işinə doğru sürür.

Bu o deməkdir ki,o maşını indi – danışdığı zaman sürür. Hərəkət hələ bitməyib.

İndiki davamedici zaman formasının quruluşu:

am/is/are + ing

I`m doing something = I`m in the middle of doing it; I`ve started doing it and I havent finished yet.

Mən nəsə edirəm = Hərəkət zamanındayam = Başlamışam və hələ də bitirməmişəm.

Please dont make so much noise.I`m trying to work. (not I try)

“Where`s Mark?` “He`s having a shower.`` (not he has a shower)

Let`s go out now.It isn`t raining any more. (not It doesn`t)

(at a party) Hello,Jane.Are you enjoying the party? (not Do you enjoy)

What`s all that noise? What`s going on? (= What`s happening?)

 

İndi isə söz ehtiyatımızı artıraq. Mövzumuz “I can describe my progress and aims“ – “Mən öz inkişafımı və məqsədlərimi ifadə edə bilirəm“-dir.

enthusiastic (həvəsli) – very interested in sth or excited by it

motivated (inamlı,motivasiyalı) – İf you`re motivated,you really want to do sth

after a while (bir müddət sonra) – after a period of time

improve (təkmilləşmə) – become better

express sth (ifadə etmək) – say or show what you think or feel

effectively (səmərəli) – in a way that gives you the result you want

obvious (aşkar) – easily seen and understood

encouraging (həvəsləndirici) – If sth is encouraging,it gives you hope and makes you want to continue

accurately (sərrast) – with no mistakes

be aware of sth (xəbərdar olmaq) – If you are aware of sth,you know about it

frustrating (alt-üst etmək) – making you annoyed because you cannot do sth you want to do

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin