İngilis dili (13-cü dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Keçən dərsimizdə izah etdiyimiz “I can talk about vocabulary learning“ mövzusunu davam etdiririk..

Tips for reading – Oxu üçün məsləhətlər:

When you`re reading in a foreign language,you should try to get the gist of the text.You will meet vocabulary you don`t recognize,but you can often go through the text again,If,so try this:
– Xarici dildə mətn oxuyarkən mətnin mahiyyətini anlamağa cəhd edin.Lüğətdə tanış olmayan sözlərlə qarşılaşdıqda mətni yenidən nəzərdən keçirə bilərsiniz.Bunları sınaqdan keçirin:

1) Identify the new words and phrases which seem to be important.Try to guess the meaning from the context,and/or use a dictionary.

– Mühüm görünən yeni sözləri və frazaları müəyyənləşdirin. Məzmunun mənasını tapmağa cəh edin və ya lüğətdən istifadə edin.

2) Keep a record of the words in a notebook,and,if possible,make a note of any special information.For example, is the word formal or informal? Is it used in a particular kind of construction,e.g.a verb that is often followed by a preposition?

– Not dəftərində sözlərin qeydini saxlayın və mümkünsə, hər hansı bir xüsusi məlumatı qeyd edin.Məsələn, söz formal və ya qeyri-formaldırmı? Xüsusi bir quruluş növü varmı? Məsələn,fel sözönü ilə istifadə edilibmi və s.

3) Write a translation if you think it helps; sometimes it isn`t necessary. – Əyər tərcüməni yazmaq yardımçı olursa,bunu yazın; bəzən isə bu vacib deyil.

 

In a conversation,you can often ask someone to repeat words or phrases you don`t understand,and explain the meaning to you. – Danışıq zamanı hər hansı sözü və ya frazanı anlamadığın təqdirdə,tez-tez qarşı tərəfdən dediklərini təkrar etməsini xahiş edə bilərsən.

P.S : Unutmaq olmaz ki,dil biliyimizi artırarkən səhvlərimizin olacağı mütləqdir və dil biliyini əla səviyyəyə çatdıran şəxslərin də hər biri bu səhvləri edərək mükəmmələ nail olublar. 

Repeat new words to yourself,so you know how to pronounce them. – Yeni sözlər öyrənərkən onları təkrar et.Beləliklə,onların necə səsləndiyini öyrənmiş olacaqsan. 

Look for opportunities to practise them when youre speaking.Dont afraid to experiment with new language,and don`t worry about making mistakes. - Danışarkən onları həyata keçirmək üçün imkanlar axtarın. Yeni dildə ``təcrübələr etməkdən`` çəkinməyin və səhvlər barədə narahat olmayın.

It`t important to revise new vocabulary.If not,you may forget it quite quickly. – Yeni sözlərin yenidən nəzərdən keçirilməsi vacibdir. Əks halda, onu tez unuta bilərsiniz.

Remember: there isn`t a correct method of learning vocabulary.Do what works for you. – Unutmayın: söz öyrənmək üçün düzgün bir metod yoxdur. Sizin üçün hansı metod “işləyirsə“ onu da edin.

A conversation is a talk between two or more people. – “Conversation“ dediyimiz danışıq forması iki və daha çox şəxs arasında baş verir.

You can also have a chat with sb. which is a friendly informal conversation (chat v). – Siz həmçinin qeyri-formal şəkildə,dostcasına kiminləsə söhbət edə bilərsiniz ki,bu “chat“ adlanır.

A discussion about sth is when you talk about something seriously (discuss sth v). – Diskussiya kiminləsə ciddi danışıqdır.

An argument is a discussion in which people disagree,often angrily. – Mübahisə – tərəflərin razılığa gəlmədiyi, bəzən qəzəbləndiyi bir danışıq formasıdır.

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin