İngilis dili (10-cu dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

İngilis dili öyrənən şəxslərin ən böyük çətinliklərindən biri zaman formaları ilə bağlı olur. Bu gün zaman formalarından biri olan İndiki zamanın qeyri-müəyyən formasını – The present Indefinite Tense Form haqqda danışacağıq..

Bu zaman formasını necə düzəltmək lazımdır?

Bu zaman formasını düzəltmək üçün felin əvvəlindəki “to” məsdər hissəciyi atılır,fel bütün şəxslər üçün dəyişilməz qalır.Yalnız üçüncü şəxsin təkində felin sonuna “s” və ya “es” şəkilçiləri artırılır.

Məsələn,

I speak English (I spik inqlş) – Mən ingiliscə danışıram.

You speak English (Yu spik inqlş) – Sən ingiliscə danışırsan.

She/He speaks English (Şi/Hi spiks inqlş) – O ingiliscə danışır.

We speak English (Vi spik inqlş) – Biz ingiliscə danışırıq.

You speak English (Yu spik inqlş) – Siz ingiliscə danışırsınız.

They speak English (ðey spik inqlş) – Onlar ingiliscə danışırlar.

Bu zaman forması nə zaman istifadə edilir?

1) Adət,vərdiş halını almış hərəkətləri ifadə etmək üçün..Bu zaman every day,every week, every month,every year,every Sunday,usually,often,seldom və s.zərfliklərdən istifadə edilir.

Every day I go to park (Evri dey ay qo tu paak) – Hər gün parka gedirəm.

2) Bizdən asılı olmayaraq mövcud olan,baş verən obyektiv və elmi həqiqətləri bildirmək üçün..

The Sun rises in the East (ðe san rayzis in ðe iist) – Günəş Şərqdən çıxır.

3) Şərt və zaman budaq cümlələrində..

If he comes,I shall go home (if hi kams,ay şəll qo hom) – O gəlsə,mən gedəcəyəm.

4) Yaxın gələcəyi bildirən to begin, to start,to leave fellərin iştirak etdiyi cümlələrdə..

Our lesson begins in 5 minutes    (Auə lesn bigins in fayv minits) – Dərsimiz 5 dəqiqə sonra başlayır.

 

 

 

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin