Hansı ölkələrdə kişilərin , hansı ölkələrdə isə qadınların sayı çoxdur?

Hansı ölkələrdə kişilərin , hansı ölkələrdə isə qadınların sayı çoxdur?

Kişi əhalisinin üstünlük təşkil etdiyi ölkələr. Kişilərin payı faizlə % Qadın əhalisinin üstünlük təşkil etdiyi ölkələr. Qadınların payı%
Qatar

Küveyt

BƏƏ

Oman

Bəhreyn

S.Ərəbistanı

Buruney

Hindistan

Pakistan

Çin

 

67.2

61.4

60.9

57.5

56.9

55.7

52.3

51.7

51.8

51.4

Latviya

Ukraniya

Estoniya

Belarusiya

Rusiya

Litva

Gurcustan

Macaristan

Moldova

Ermənistan

53.7

53.5

53.4

53.4

53.1

52.8

52.2

52.2

52.1

51.4

 

Cədvəldə verilən göstəriciləri analiz etsək belə nəticəyə gələrik ki, kişilərin sayı çox olan ölkələr ərəb ölkələri , fars körfəzindən neft çıxaran ölkələr və Buruneydir. Belə ki Küveyt , Qatar , BƏƏ-də hər 100 qadina 170 kişi  düşür. Cinslər arasındakı belə fərq sadaladığımız ölkələrə işçi qüvvəsinin -əsasən kişilərin axını ilə izah olunur. Lakin absolyut göstəricilərdə kişilərin qadin üzərində üstünlüyü nəhəng ölkələrdə – Çin,Hidistanda xüsusilə böyükdür.Orada hər 100 qadına 106 kişi düşür. 1990-cı illərin sonunda kişilərin qadınlar uzərində üstünlüyü Çində 23 milyona, Hindistanda 36 milyona, Pakistanda isə  4,6 milyona çatıb .

Qadın əhalisinin üstünlük təşkil etdiyi ölkələr böyük ərazi biriiyi ilə də secilirlər. Macanstan istisna  olmaqla onların hamısı bir qədər əvvələ qədər SSRl-nin tərkibinə daxil olublar. Bu olkələr qrupunda cinsi strukturun formasının dəyişməsi dərəcəsini daha əyani surətdə təsvir etmək üçün əlavə etmək olar ki , Latviyada hər 100 qadına cəmi 84, Ukraynada 87, Belarusda 89 kişi düşür. Bu zaman onu da nəzərə almaq lazımdır ki, qadınlar say etibarilə Avropanın digər olkələrində də üstündürlər. Rusiya da bu olkəler qrupuna aiddir. Ümumilikde burada qadınların sayı kişilərin sayından 9 milyon nefer çoxdur. Özüdə ki, bu uyğunsuzluq çox zəif şəkildə aradan qalxır; 1989-cu ildə hər 1000 kişiyə 1140 qadın düşürdüsə, 2000-ci ildə bu rəqəm cəmi 1130-a düşüb. Lakin bu ümumi göstericinin arxasında çox böyük yaş ferqi durur. Statistika gostərir ki , 35 yaşınaqədər kişilər üstünlük teşkil edirier. Sonradan isə qadınların artmaqda olan üstünlüyü başlayır.  Əhalinin 70 yaş ve daha yuxan qruplannda qadınlann sayı kişilərin sayından 3 dəfə çox olur. Bu, ilk növbədə , qadınlann orta ömrünün uzunluğunun daha yuksək olması ilə əlaqədardır. Rusiyada əhalinin cinsi strukturunda böyük regional fərqlər də muşahidə edilir. Belə ki, qadınlann say üstünlüyü böyük və ən böyük şəhərlərə, eləce de ölkənin mərikəzi rayonlannın kənd yerləri üçün xarakterikdir.

Azərbaycanda isə qadınların payı  50.3 faizdir.(2012 il statistikasi)

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin