Göytürk əlifbası: 3-cü dərs

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

 

 – yalnız “i” saiti ilə işlənən “ç” hərfi və ya “iç” işarəsi. Mənası “iç”, “içəri” sözüdür və bir xəttin başqa bir fiqurun içinə girməyini göstərir.

 – yalnız “ı” saiti ilə işlənən “k” hərfi və ya “ık” işarəsi.

 – yalnız “o”, “u” saitləri ilə işlənən “k” hərfi və ya “ok” işarəsi. Mənası “ok” (ox) sözüdür.

 – yalnız “ö”, “ü” saitləri ilə işlənən “k” hərfi və ya “ök” işarəsi. Mənası “ök” (öküz) sözüdür.

İki samitsəsli işarələr:

 – “nç” işarəsi.

 – “ny” işarəsi. Əgər bu işarədən sonra sait səs gəlirdisə “ny”, samit səs və ya sonra heç səs işlənmirdisə yumşaldıcı “n” kimi oxunurdu.

 – “nt” və ya “nd” işarəsi. Mənası “ant” (and) sözüdür və and içən adamın üzünü göstərir.

 – “lt” və ya “ld” işarəsi.

İki samit səsin birləşməsindən əmələ gələn bu işarələr sözün əvvəlində yazılırdısa, ondan əvvəl mütləq “a”, “e” və ya “ə” səsi oxunmalı idi. Çünki indiki türk dillərində olduğu kimi bu dildə də iki samit səs sözün əvvəlində işlənə bilməzdi.

 – ayırma işarəsi. Bu işarə hər sözün arasında işlənmirdi, yəni mütləq deyil idi. Təyini söz birləşmələrində və ya bir-birindən asılı olan iki sözün arasında bəzən qoyulmurdu.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin