Fransız dili 5-ci dərs

Fransız dilində fellər 3 qrupa bölünür. 1,2 və 3-cü qrup felləri. Hər qrupun öz yaranma forması vardır. İlk öncə 1-ci qrup felləri necə yaranır onu izah edəcəm.(indiki zaman)

1-ci qrup felləri sonu ‘’er’’ lə bitən fellərdir.

məs: parler (danışmaq) gördüyünüz kimi sonu ‘er’ lə bitir və o 1-ci qrup felidir.

Felləri şəxslərə görə hallandırarkən hər şəxsə görə sonluqlar varki onları əlavə edirik.

Deməli feli götürüb sonundakı ‘er’i atırıq və bu sonluqları əlavə edirik.

Necə?

Deməli parler felinin sonundakı er’i atırıq.

Parler=parl 

olaraq qalır, və bu sonluqları əlavə edirik.

je-e

tu-es

il,elle-e

nous-ons

vous-ez

ils,elles-ent 

Deməli parler ferlində er’i atmışdıq və bizdə parl qalmışdı. İndi yazdığım sonluqları parl felinə əlavə edirik.

je parle {jö pağl} mən danışıram

tu parles {tü pağl} sən danışırsan

il,elle parle {il,el pağl} o danışır

nous parlons {nu pağlon} biz danışırıq

vous parlez {vu pağle} siz danışırsınız

ils,elles parlent {il,el pağl} onlar danışırlar

Bunu daha asan yadda saxlamaq üçün belə düşünün. Nous və vous da hallanan fellərdən başqa hamısı eyni təlləffüz olunur.

Fransız dilində sözün sonunda ‘e’ hərfi oxunmur.

Özünüz evdə bu felləri hallandıra bilərsiniz.

Donner – vermək

Aimer – sevmək (çoxlarının ‘je t’aime {jötəm} bildiyi feldir)

Dessiner – şəkil çəkmək

Demander – soruşmaq

Chanter – oxumaq (mahnı)

Danser – rəqs etmək

Penser – düşünmək

Aller (getmək) və envoyer (göndərmək) felləri sonu ‘er’ lə bitsə də bu iki fel 1 ci qrup feli deyil.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin