Fransız dili (2-ci dərs).

Connaissance (1) {konesans} – tanışlıq.
Bir fransızla qarşılaşacağınız zaman sizə lazım olacaq ən vacib söz və cümlələr.?

Bonjour {bonjuğ} – salam, sabahınız xeyir.

Fransızlar əsasən bonjour sözünü çox yaxın olmayan, yeni tanış olduqları insanlara deyirlər.

Bonjour monsieur {bonjuğ mösyö} – salam cənab.
Bonjour Madame {bonjuğ madam} – salam xanım.
Salut {salü} – salam.

Salut isə çox yaxınlarına deyilir.

Bienvenu {byənvenü} – xoş gəlmisiniz.
Vous vous appelez comment?
{vu vuzaple koman?} – sizin adınız nədir?
Je m’appelle Katnis {jö mapel Katnis} – mənim adım Katnisdir.
Tu t’appelles comment ? {tü tapel koman} – sənin adın nədir?
Quel est votre nom? {qel e votğ nom?} – soyadınız nədir?
Mon nom est Khalilova {mon nom e xalilova} – soyadım Xəlilovadır.
Enchanté {anşante} – şad oldum.
Moi aussi {mua osi} – mən də.
Merci {meğsi} – sağolun,sağol (təşəkkür mənasında).
Merci beaucoup {meğsi boku} – çox sağolun.
De rien {dö ğien} – dəyməz.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin