Fransız dili (1-ci dərs)

Müəyyən və qeyri-müəyyən artikllar.

Fransız dilini öyrənmək üçün ilk bizə lazım olan artikllardır çünki, fransız dilində kişi və qadın cinsi mövcuddur.Hər ismin hansı cinsdə olduğunu isə onun qarşısındakı artiklla müəyyən edirik.

Artikllar iki yerə bölünür müəyyən artikl (article défini), qeyri-müəyyən artikl (article indéfini).

Biz ilk dəfə bir əşyadan danışdığımız zaman onun qeyri-müəyyən bir əşya olduğundan bəhs ediriksə o zaman qeyri-müəyyən artikl (article indéfini) istifadə edirik.

Qeyri-müəyyən artikllar.

un { ən } (kişi cinsi)

une { ün } (qadın cinsi)

des { de } (cəm)

Məsələn: j’ai un livre (mənim bir kitabım var)

İl a  une gomme (onun 1 pozanı var)

Tu as des livres (sənin kitabların var)

Əgər müəyyən bir əşyadan danışırıqsa o zaman müəyyən artikldan istifadə edirik.

Müəyyən artikllar.

La { la } (qadın cinsi)

Le { lö } (kişi cinsi)

Les { le } (cəm)

Məsələn: Le livre est rouge (kitab qırmızıdır)

La gomme est blance (pozan ağ rəngdir)

İlk dərs üçün lazımlı sözlər:

un (le) stylo – qələm

une (la) gomme – pozan

un (le) sac – çanta

une table – masa,stol

une chaise – stul

une règle – xətkeş

un livre – kitab

un crayon – karandaş

un cahier – dəftər

 

 

2 ŞƏRH

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin