Fəlsəfənin inkişaf mərhələləri.

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Bir neçə dəfə Fəlsəfə və Filosof (Sən) barəsində təsəvvür yaratmağa çalışdıq.İndi isə qısaca fəlsəfə tarixindəki dövrlərə nəzər salaraq onları təhlil etməyə çalışacayıq.Tarixi deyil,fəlsəfə tarixindəkilərini (cərəyan,filosof) düşünməyə start verməyin zamanıdır.
Qədim dövr fəlsəfəsi yaradılış,yaradan,materiya,hərəkət,dörd ünsür kimi səpkilərdə düşünərək kiyafət qədər nəzəriyyələr yaradaraq böyük cərəyanlar yaradıblar.Sokrat,Platon,Aristotel,Heraklit,Empodokl,Demokrit və başqaları qədim dövrün nəhəngləri hesab edilir.Platonun dönəmində ilk dəfə Akamediyanın təsis olunması fəlsəfənin ən önəmli inkişafı kimi qəbul edilir.Qədim dövrün əsas sualları bunlar idi:Yaradıcı kimdir?,Aləm necə idarə olunur?,Tale varmı?
Orta əsrlər də isə Fəlsəfə dərin böhran keçirir.Çünki Avropada fəlsəfə Xristian kilsəsi tərəfindən qadağan olunur,hətta 529-cu ildə Platon Akademiyası bağlanır.Buna görə də “Qaranlıq Əsr” adlanır.Dövrün ən böyük iki filosofu isə Müqəddəs Avqustini və Foma Akvinalı idi.
Avqustini Öz gerçəyini tapmaq üçün bir neçə din və cərəyanlarda Özünü axtarmış,Foma isə Xristianlıqla Fəlsəfəni eyniləşdirirdi.Bu dönəmin əsas sualı isə bu idi:Xristianlığı ilahi kitabla (İncil) yoxsa fəlsəfi yolla dərk etməliyik?
Yeni dövrdə isə fəlsəfə ən böyük inkişaf dövrünü keçirir.
1.Məhz buna görə ilk mərhələsi Renessans (intibah,çiçəklənmə) adlanır.Modernizm və Postmodernizm (dövrümüzün adl) isə növbəti mərhələləridir.
Yeni dövr də Leonardo Da Vinçini (1452-1519) rəssam kimi deyil,riyaziyyatçı və mexanik, Rene Dekatrı isə riyaziyyatçı kimi deyil,filosof kimi tanıyacaqsınız.Bu dövrün bircə sualı vardı:Orta əsr təfəkküründən toplumu necə xilas edə bilərSən?
Renessansı İngiltərə də Tomas Mur,Almaniya da Martin Lüter təmsil edirdi.
Bir sözlə,bu donəm də Fəlsəfə bütün elm sahələriylə birgə fəaliyyətə keçərək unikal model ərsəyə gətirir
2.Modernizm(müasir) İncəsənət və Fəlsəfənin tarixi ənənələrdən xilasına çalışan bir formasiya idi.Fridirix Nitşe,Artur Şopenhauer dönəmin ən sanballı nümayəndələridir.(Cazı bəyənənlər üçün ən lazımi dövrdür).Azərbaycan da Modernizmin Həsən bəy Zərdabi qoymuşdur.
Araşdırılan sual isə budur:Hər şeyi qəlibə salınırmı?
3.Postmodernizm(modernizmdən sonra gələn) indi yaşadığımız dövrün adıdır.Ən görkəmli nümayəndəsi Mişel Fukodur.
Bunlar sadəcə tarixi dövrlər idi.Gələn dərslərimizdən dövrlərin tərkibindəki cərəyanları da təhlil edəcəyik.Hər dövrün sualına cavab verməyə çalışın✌.Unutmayın,bunlar tarix deyildi,sadəcə təsəvvür yaratmağa çalışırdım.
Hər dövrün tərifini verdik,amma Postmodernizmlə bağlı izah vermədik.
Yaşadığınız dövrün adı Postmodernizmdir.O zaman Postmodernizmin tərifi nədir?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin