Ermənilərin saxta tarixi

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Tarixin saxdalaşdırılması-hay/erməni tarixçilərinin qədim peşəsidir!

Məşhur rus soylu tarixçi Aleksandr Anninskiy 1899-cu ildə Odessada çap etdirdiyi “Qədim erməni tarixçiləri tarixi qaynaq kimi” fundamental araşdırmasında qədim erməniyyə tarixi qaynaqları haqqında ətraflı xarakteristika verir.

O yazır ki, bir şübhəli erməni tarixçisi hekayələr uydurur, bir müddət sonra ortaya çıxanlar isə bu hekayələri “erməni millətinin möhtəşəmliyi” haqqında yeni hekayələr uydurmaq üçün başqa bucaq altında araşdırırdılar. Bir müddət sonra ortaya çıxanlara Aleksandr Anninskiy xüsusən Moisey Xorenasini aid edir. Aleksandr Anninskiy yazır:« ” ermənilər özlərinin ən qədim tarixçiləri kimi Mar-Abbas Katinunu hesab edirlər. Amma bu müəllifin əlyazması bizim zamana gəlib çatmamışdır, buna bağmayaraq Moisey Xorenasinin “erməniyyə tarixi”-ndə 34 fəslin Mar-Abbasa aid olduğu göstərilir.”

Moisey Xorenasiyə görə Mar-Abbasın “erməniyyə tarixi”ndə yazılıb ki, ” Babil savaşının iştirakçısı gigant hayk, bu uğursuz tədbirdən sonra Belin zülmünə dözməyərək,ondan ayrılaraq batıya çəkilmiş və öz hakimiyyətini başlamışdır. Onun adından “həmin ölkə” hayastan adını almışdır ( diqqət etsəniz, “həmin ölkə”, başqa ölkə, başqa xalqın ölkəsi)” (səh. 5). Ancaq öncəki məqalələrdən birində göstərildiyi kimi “Ərməniyyə” sözü TÜRK sözüdür.

Buna baxmayaraq qədim tarixçilər təsdiq edirlər ki, hayk və hay xalqı sonradan “qədim erməni” torpağı kimi göstərilmiş həmin torpaqlara sonradan gəlmədirlər.»… Daha sonra Aleksandr Anninskiy yazır ki,« Xorenasinin yazılarına əsasən deyə bilərik ki, Mar-Abbasın “Tarix”i öz uydurulmuşluğu ilə çox fərqlənirdi.»

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin