Almanca Sadə İzahdaDüzəltmə Fellər(Abgeleitete Verben)-(Dərs 11)

Alman dilində düzəltmə fellər ayrılan və ayrılmayan önşəkilçili olmaqla iki yerə bölünür.

Ayrılan önşəkilçili fellər şəxslər üzrə dəyişərkən ön şəkilçi feldən ayrılıb ondan sonra,cümələdə isə cümlənin axırında durur.Bu ön şəkilçilər vurğu altında tələffüz edilir,çün ki bunların hər birisinin ayrılıqda müstəqil mənası vardır.Məsələn:

abschreiben(köçürmək)

İch schreibe ab                  wir schreiben ab

du schreibst ab                  ihr schreibt ab

er

sie                   schreibt ab                      sie schreiben ab

esr

ankommen(gəlib çatmaq)

ich komme an                       wir kommen an

du kommst an                       ihr kommt an

er

sie            kommt an

esr

Ayrılmayan önşəkilçili fellər şəxslər üzrə dəyişərkən ön şəkilçi feldən ayrılmır.Bu ön şəkilçilər vurğu  daşımır,çünki onların ayrılıqda müstəqil mənası yoxdur.Məsələn:

Besuchen(baş çəkmək,yoluxmaq)

ich besuche                                                    wir besuchen

du besuchst                                                    ihr besucht

er

sie            besucht                                     sie besuchen

es

verstehen (başa düşmək,anlamaq)

İch versthe                            wir verstehen

du verstehst                          ihr versteht

er

sie           versteht                       sie verstehen

es

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin