~dır/dir şəkilçiləri ~이에요/예요 (dərs 11)

Mövzu: ~dır/dir şəkilçiləri (이에요/예요)

 

Bu şəkilçilər olmaq felinə bənzər bir vəzifəsi vardır. Bu şəkilçiləri də istifadə edərkən sözlərin sonluğuna diqqət edilməlidir.

이에요 [i-e-yo] – sonda samit olan;

예요 [ye-yo] – sonda sait olan sözlərə artırılır.

Məsələn:

이거슨 첵이에요. [iqosın çeqiyeyo] -bu kitabdır.

학교예요 [ haqqyoyeyo] – məktəbdir.

물이에요 [ mulieyo) – sudur.

가방이에요 [qabangieyo] – çantadır.

저예요 [coyeyo] – mənəm.

Adlara da bu əlavə atırılar bilər. Lakin yenə adın son hərfinə diqqət edilməsi lazımdır.

삼일이에요 [sammirieyo] – Samirdir.

Ayrıca səs tonunu yüksəldərək sual cümlələri də yarada biıərik.

물이에요? [mulieyo] – sudur?

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin