Dekabr15,2018

Ümumi Sosiologiya Giriş Kursu

Ümumi Sosiologiya Giriş Kursunda Sosiologiyanın əsas anlayışlarını 14 dərsdə öyrənəcəyik.

Bu bölməyə yazı əlavə edilməyib!