Bir əsrin qələmi…

 

Böyük yazıçı, şair, dramatuq Viktor Hüqo 26 fevral 1802-ci ildə Fransada doğulmuşdur. Acunda (dünyada) əsərləri ən çox oxunan yazıçılardan biridir. Viktor Hüqo öz romanları ilə dünya ədəbiyyatının əvəz edilməz bir şəxsiyyətidir. Onun “Səfillər” romanı çox ünlüdür. Yazıçı bu romanında həyat gerçəkliyinin insan gözünə dirənməsi, yaxud da xoş nəğmələrlə ictimai depressiyanı cilalayan bir əsər yazmışdır.Əsərdə pak insan , quldur, uşaq, qadınlıq, analıq, vətəndaşlıq, dövlət xadimi, süni tale və bu kimi abstrak cilovlu məhfumlar iliyinə kimi təhlil olunur. Hüqo özü də qeyd edirdi ki, o cəmiyyət tərəfindən atılmışları-cinayətkarları müdafiə etmişdir. Fransa siyasi həyatında da olduqca aktiv olan Hüqo gənclik illərində mühafizəkar meylli olsa da, sonralar siyasi sollara qoşulur və respublika ideyasının ən çılğın tərəfdarına çevrilir. Əsərləri bir qayda olaraq yaşadığı dövrün və cəmiyyətin siyasi, sosial problemləri və mədəni həyatda baş verən hadisələri canlandırır. Məhz  bu səbəbə də onun əsərləri əldən- ələ gəzir və tanınırdı. Onun əsərləri sayəsində öz həyat yolundakı tunelin sonunu bilməyən insanlar çıxış yolu tapmışlar.

Yazıçının digər romanları da eynilə bu mövzuları əhatə etmişdir. Viktorun ilk romanı isə “ İsland han”dır. Az öncə də qeyd etdiyim kimi O, Fransa inqilabının çılğın üzvlərindən biri idi. Onun Fransa inqilabı ilə bağlı da əsərləri vardır. Onun “Gənc Fransa” inqilabının himni olacaq mədhiyyəsi də vardır. Viktor Hüqo Azərbaycanda da sevilərək oxunur. Onun əsərlərini Fransız dilindən Azərbaycan türkcəsinə tərcümə edən Mikayıl Rəfilidir.

Viktorun ən gözəl əsərlərindən biri isə “ Edam məhkumunun son günü” adlı romanıdır. Onun “ Odalar “, “ Payız yarpaqları “, “ Şüalar və kölgələr “. “ Səfillər “, “ Daxildən gələn səs”, “ İntiqam “ və s. kimi əsərləri tərcümə olunaraq Azərbaycan kitabxanalarını bəzəyir. Əsərləri 3 əsr keçməsinə rəğmən hələ də acunda (dünyada) sevilərək oxunması onun böyük yazıçı olduğundan xəbər verir.

Nağı Səfər

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin