Bağlayıcılar ~ 그리고 / 그래서 (dərs 27)

Mövzu: Bağlayıcılar ~ 그리고 / 그래서

Qısa müddətlikli aradan sonra təkrar dərslərimizə zənnimcə asan və faydalı bir mövzu ilə davam edək. Koreya dilində də bizim dilimizdə olduğu kimi bir çox bağlayıcılar vardır ki, biz bu gün sadəcə ikisindən bəhs edəcəyik:
그리고 ve 그래서.

1.그리고 [geu-ri-go]
그리고 [geu-ri-go] mövzuya göre “və” ya da “və sonra” mənalarına gəlir.
그리고 günlük danışıqda həm isimləri həm də cümlələri bağlamaq üçün istifadə olunarkən, 그래서 daha çox söz birləşmələrini bağlamaq üçün istifadə edilir.
Nümunə (isimləri bağlama):
– 커피, 빵, 그리고 물 [keo-pi, ppang, geu-ri-go mul] = kofe, çörək (yumru düyü) və su

Nümunə (cümlələri bağlama):
(1) 친구를 만났어요. [chin-gu-reul man-na-sseo-yo]
– 친구 = dost
– 를 = tamamlıq şəkilçisi
– 만나다 = görüşmək
– 만났어요 = 만나다’nın keçmiş zamanı

(2) 밥을 먹었어요. [ba-beul meo-geo-sseo-yo]
– 밥 = pilov, yemək
– 을 = tamamlıq şəkilçisi
– 먹다 = yemək
– 먹었어요 = 먹다’nın keçmiş zamanı

(1) ve (2) = 친구를 만났어요 ve 밥을 먹었어요.
= 친구를 만났어요.그리고 밥을 먹었어요.

2.그래서 [geu-rae-seo]
그래서 [geu-rae-seo] “bu səbəblə, dolayısıyla” və “beləcə” mənalarına gəlir. İki ya da daha çox cümlə arasında məna əlaqədi qurmaq üçün istifadə edilir.
Nümunə:
(1) 오늘 비가 왔어요. [o-neul bi-ga wa-sseo-yo]
– 오늘 = bu gün
– 비가 오다 = yağmaq
– 비가 왔어요 = 비가 오다’nın keçmiş zamanı

(2) 집에 있었어요. [ ji-be i-sseo-sseo-yo]
– 집 = ev
– 있다 = olmaq
– 있었어요 = 있다’nın keçmiş zamanı

(1) + (2) = 오늘 비가 왔어요. Bu səbəblə 집에 있었어요.
= 오늘은 비가 왔어요. 그래서 집에 있었어요.

Nümunə:
1. 김치는 맛있어요.그리고 한국 음식이에요.
[gim-chi-neun ma-si-sseo-yo. geu-ri-go han-guk eum-si-gi-e-yo]
= Kimchi çox dadlıdır və Koreya yeməyidir.
– 김치 = Kimchi
– 맛있다 = dadlı
– 한국 음식 = Koreya yeməyi

2. 저는 학생이에요. 그리고 프랑스어를 공부해요.
[ jeo-neun hak-saeng-i-e-yo. geu-ri-go peu-rang-seu-eo-reul gong-bu-hae-yo]
=Mən tələbəyəm və Fransız dilinə hazırlaşıram (oxuyuram).
– 저 = mən (normal)
– 학생 = tələbə
– 프랑스어 = Fransızca
– 공부하다 = oxumaq, hazırlaşmaq

3. 저는 학생이에요. 그래서 돈이 없어요.
[ jeo-neun hak-saeng-i-e-yo. geu-rae-seo do-ni eop-seo-yo]
= mən tələbəyəm. Dolayısıyla pulum yoxdur.
– 돈 = pul
– 없다 = yox

4. 김치는 맛있어요. 그래서 김치를 많이 먹어요.
[gim-chi-neun ma-si-sseo-yo. geu-rae-seo gim-chi-reul ma-ni meo-geo-yo]
= Kimchi dadlıdır. Buna görə çox çox yeyirəm.
– 많이 = çox (miqdar ve sıxlıq olaraq)
– 먹다 = yemək

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin