Azərbaycanda etnik təmizlənmə

1938-ci ildə Stalin komissarları Azərbaycanda etnik təmizləmə apardılar və yaxud reforma.
Reformaya əsasən müxtəlif millətlərin hamısı azərbaycanlılar adlandırılmağa başlandılar. Nəticədə türklər bir xalq olaraq Zaqafqaziyadan silindilər. Lakin kürdlər, talışlar, yəhudilər, buduqlar, xınalıqlılar və s. xalqlar “türk”(səndələrə əsasən!) adlanmağa başladılar. Bu komissarlar “5-ci kolon” qurmaq fikrində idilər ki, hansıki hər an etnik qarşıdurmaya hazır olsun. Və istədiklərin əldə elədilər. Bu gizli güc Oğuz ləhcəsində danışır, lakin qəlbən türkməşəli ona yad olan, kənardan zorla verilən bir mənsubiyyəti qəbul etmir.
Bir ölkə üçün əsl faciə məhz bir daha bu ölkədə heç vaxt milli mehribançılığın olmamasıdır. Həmən bu etirazları mən şüuraltı səviyyədə gizli olaraq ilk dəfə Bakı Dövlət Universitetində ictimai mühazirəmdə hiss elədim. Auditoriyadan mənə zövq və istilik dolu gözlərlə baxan türk qardaşlarımın gözlərin görürdüm və… və onların yanlarında etiraz dolu sönük baxışlarla digərləri…Hansıların ki arzusu mənim yerin dibinə girməyim idi…Kafedraya hündürlükdən baxdıqda sanki ovucumun içinə baxırdım. Kafedrada bu qədər fikir ayrılıqlarına təəccüb elədim. Tikanlı baxışlar, arxamca olan pıçıldamalar Bakıda məni həmişə təqib edərdi, Bakıda – birbirlərinə gizli ikrah vəya nifrət hissi olan şəhərdə. Burada bir çoxları üzdə mehribandır, maskaraddakı üzdə kimi bəzəniliblər. Kim kimdir, onları ayırd etmək çətindir. Çünki Moskva öz etnik siyasəti ilə Azərbaycanı qeyri-real bir milli mehribançılığı olan, maskarad bir ölkəyə
çevirdi. Türkiyəni misal olaraq gətirirəm. Türkiyədə bütün xalqları “türk” olaraq qeydiyyatdadırlar…Məhz belə həqiqi türk cəmiyyətinin ən vacib olan həyati qanunun pozublar. Türk cəmiyyətinin azadlığın, azadlıq qanunu. Hansı ki bütün xalqlara olmağa icazə verirdi.
Məhz buna görə Bakı Türk dünyasının, Türk mədəniyyətinin mərkəzi olmadı. Baxmayaraq ki müstəqilliyin və üstəlik neft kəmərlərin əldə elədi. Bakı da bacarmadı.
Burada milli fikir, milli tarix yarana bilmədi.
“5-ci kolon” hər hansı bir ideyanı boğur, Elçini qaralayır. Və xalqlardan ad hüququ məhrum edilibsə, bu təəsüf ki, təbiidir.

Murad Adjı-nın kitabından bir parça

Tərcümə etdi: Azər Abdullayev

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin