Arazbarı..

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Bu musiqini ilk dəfə neçə yaşımda eşitdiyimi dəqiq xatırlamıram..Lakin,hər dəfə eşidərkən içimdə xoş hisslərin baş qaldırdığı,mənə qürur və sevinc hissinin bəxş edildiyi dəqiqdir..Və hər dəfə dinlərkən,“nə yaxşı ki,Tanrı bizim xalqa Üzeyir Hacıbəyli kimi dahiləri qismət edib“-dediyim bir musiqi əsəri..

Arazbarını Üzüeyir bəyin simfonik əsəri kimi tanımışdım..Daha sonra bir qədər araşdırma edərək Arazbarının “Şur“muğam ailəsinə daxil olan zərbi muğam olduğunu öyrəndim..Arazbarı – yeddi Azərbaycan lad-muğamından biri olan Şura əsaslanır..

Musiqi kitablarına nəzər yetirir və üçüncü rəfdəki kitabı götürərək vərəqləyir,araşdırdığım mövzu haqqda bilgilər əldə etməyə çalışıram..Kitabın 35-ci səhifəsində Arazbarının ölçüsü qeyd edilib..Ölçüsü 4/3-dür..Tempi ağır olan Arazbarı dinləyicidə lirik,nikbin əhvali-ruhiyyə yaradır.

Arazbarının bir özəlliyi də vardır..Onu xorla oxumaq mümkündür..Bir məqamı da qeyd edək ki,Arazbarı ancaq xalq sözlərinə oxunur..O sözlər ki,əsasən daimidir..

Arazbarı muğamının ən mahir ifaçılarından biri böyük xanəndəmiz Seyid Şuşinski hesab edilir..Böyük xanəndə Arazbarını ifa etməklə yanaşı,ou həm də nota yazmışdır..

Dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyli isə bu zərbi muğamla eyniadlı simfonik əsər bəstələyib ki,əsər dünya durduqca öz aktuallığını və gözəlliyini qoruyub saxlayacaqdır..Sosial şəbəkələrdə baxış sayı özündən qat-qat aşağı səviyyəli “musiqilər“dən az olsa belə…

 

Müəllif : Fəridə Həmidzadə

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin