Almanca sadə izahda-Artikl (Dərs 5)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Alman dilində,xüsusi isimləri çıxmaqla,bütün isimlərin qarşısında müəyyən bir sözcük durur ki,buna artikl deyilir.Artikl aid olduğu ismin cinsini,halnı və bəzəndə sayını bildirir.

Alman dilində iki  cür olur.

1.Müəyyən artikllər(bestimmte Artikel)

2.Qeyri müəyyən artikllər(umbestimmte artikel)

Müəyyən artikllər:

Kişi cinsi-Der                        HƏR 3-NÜN CƏMİ

Qadın cinsi-Die                                                     DİE

Orta cins-Das

 

Qeyri-müəyyən artikllər

Kişi cinsi-ein

Qadın cinsi-eine

Orta cins-ein

Cəmi yoxdur

Qeyd : Əgər hər hansı bir əşya haqqında birinci dəfə danışılırsa,onun qarşısında qeyri müəyyən artikl işlədilir.Əgər artıq adı çəkilmiş əşya haqqında təkrar söhbət gedirsə o zaman o,müəyyən artikllə işlədilir.

Məsələn: Hier  steht ein Mann.Der Mann ist sehr alt.

 

Almanca faydalı söz və ifadələr

1.Jawohl – Bəli

2.Gewiβ – Əlbətdə

3.Natürlich – Yəqin

4.Ja – Bəli

5.Selbstverständlich – Əlbətdə,şübhəsiz,sözsüz

6-Wie es Ihnen beliebt – Necə istəyirsinizsə,sizə necə münasibdirsə.

7-Ich werde das mit Vergnügentun – Mən bunu məmnuniyyətlə edəcəyəm

8-Einverstanden-Razıyam

Mənbələr:

1.Ə.A Hüseynov Deutsch 1-ci hissə

2.Ə.L.Əliyev,Z.İ Quliyev Almanca danışıq kitabçası

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin