Almanca sadə izahda-Sıra sayları(Dərs 4)

Almanca sıra sayıları

Qeyd:Rəqəmdən sonra “.” əlavəsi  “ci” şəkilçisi rolunu oynayır.

 1. 1.= erste (birinci)
  2. = zweite (ikinci)
  3. = dritte (üçüncü)
  4. = vierte (dördüncü)
  5. = fünfte (beşinci)
  6. = sechste (altıncı)
  7. = siebte (yeddinci)
  8. = achte (sekizinci)
  9. = neunte (doqquzuncu)
  10. = zehnte (onuncu)
 2. 11.= elfte (onbirinci)
  12. = zwölfte (onikinci)
  13. = dreizehnte (onüçüncü)
  14. = vierzehnte (ondördüncü)
  15. = fünfzehnte
  16. = sechzehnte
  17. = siebzehnte
  18. = achtzehnte
  19. = neunzehnte
  20. = zwanzigste
 3. 21.=einundzwanzigste
  22.= zweiundzwanzigste
  30. = dreißigste
  31. = einunddreißigste
  40. = vierzigste
  50. = fünfzigste
  60. = sechzigste
  70. = siebzigste
  80. = achtzigste
  90. = neunzigste
 4. 100.= (ein)hundertste
  1000. = (ein)tausendste
  10000. = zehntausendste
  100000. = (ein)hunderttausendste
  1000000. = (ein)millionste
  1000000000. = (ein)milliardste
  1000000000000. =(ein)billionste

  Yuxarıda da görüldüyü kimi 1 və 3’ün yazılışı digərlərindən fərqlidir.
  20dən sonrakı bütün sıra sayılarına -ste əlavəsi gətirilir.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin