Almanca dərslər – Dərs 3 (Saylar)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Die Zahlen-Saylar

0 : null (nul)

1 : eins (ayns)

2 : zwei (svay)

3 : drei (dray)

4 : vier (fi:ır)

5 : fünf (fünf)

6 : sechs (zeks)

7: sieben (zi:bın)

8 : acht (aht)

9 : neun (no:yn)

10 : zehn (seiyn)

11 : elf (elf)

12 : zwölf (zvölf)

13 : dreizehn (drayseiyn)

14 : vierzehn (fi:ırseiyn)

15 : fünfzehn (fünfseiyn)

16 : sechzehn (zeksseiyn)

17 : siebzehn (zibseiyn)

18 : achtzehn (ahtseiyn)

19 : neunzehn (noynseiyn)

20 :zwanzig (svansig)

Yuxarıda yazılan saylarda, 16 və 17 sayılarının yazılışındakı fərqliliyə diqqət  edin.(6 və 7 sayıları ilə qarşılaşdırın.Sieben=sieb və sechs=sech olduğunu görəcəksiniz) İyirmidən sonrakı sayılar, birlər ilə onlar mərtəbəsinin arasına “və” anlamına gələn “und” sözünün əlavə əldə edilir. Fəqət burada azərbaycancanın əksinə təklər mərtəbəsi öncə gəlir.

 

21 : ein und zwanzig (ayn und svansig) (bir və iyirmi=iyirmi bir)

22 : zwei und zwanzig (svay und svansig) (iki və iyirmi=iyirmi iki)

23 : drei und zwanzig (dray und svansig) (üç və iyirmi=iyirmi üç )

24 : vier und zwanzig (fi:ır und zwanzig) (dörd və iyirmi=iyirmi dörd)

25 : fünf und zwanzig (fünf und svansig) (beş və iyirmi=iyirmi beş)

26 : sechs und zwanzig (zeks und svansig) (altı və iyirmi=iyirmi altı)

27 : sieben und zwanzig (zi:bın und svansig) (yeddi və iyirmi=iyirmi yeddi)

28 : acht und zwanzig (aht und svansig) (səkkiz və iyirmi=iyirmi səkkiz)

29 : neun und zwanzig (noyn und svansig) (dqquz və iyirmi=iyirmi doqquz)

Burada görüldüyü kimi öncə təklikər mərtəbəsəindəki rəqəmi yazır, “Und” sözünü  əlavə edir  və onlar mərtəbəsini  yazırıq.Bu qayda  yüzə qədər olan sayıların hamısnda (30-40-50-60-70-80-90 üçün də) keçərlidir.Yəni öncə təkliklər mərtəbəsi, daha sonra onlar mərtəbəsi  söylənilir. Bu arada yuxarıya daha açıq və anlaşılır olması üçün almanca sayları ayrı ayrı yazdıq (məs:neun und zwanzig) əslində bu saylar birləşik yazılır. (məs: neunundzwanzig) kimi.Bundan sonrakı sayıları ümumi birləşik olaraq yazacağıq.

10 : zehn (seiyn)

20 : zwanzig (svansig)

30 : dreißig (draysig)

40 : vierzig (fi:ırsig)

50 : fünfzig (fünfsig)

60 : sechzig (zekssig)

70 : siebzig (sibsig)

80 : achtzig (ahtsig)

90 : neunzig (noynsig)

100 : hundert (hundert)

Yuxarıdakı 30,60 və 70 saylarının yazılışındakı fərqliliyə da diqqət ediniz. Bu saylar davamlı olaraq bu şəkildə yazılırlar. İndi qaldığımız yerdən davam edirəm :

31 : einunddreißig (ayn und draysig)

32 : zweiunddreißig (svay und draysig)

33 : dreiunddreißig (drayunddraysig)

34 : vierunddreißig (fi:ırunddraysig)

35 : fünfunddreißig (fünfunddraysig)

36 : sechsunddreißig (zeksunddraysig)

37 : siebenunddreißig (zi:bınunddraysig)

38 : achtunddreißig (ahtunddraysig)

39 : neununddreißig (noynunddraysig)

Qaydamız eyni olduğuna görə, eyni şəkildə 40,50,60,70,80,90 sayları üçün də sizlər eyni nümunələri çox rahat edirik. Biz burada birneçə nümunə veririk:

40: vierzig

41: ein und vierzig

42: zwei und vierzig

48: acht und vierzig

55: fünf und fünfzig

59: neun und fünfzig

67: sieben und sechzig

76: sechs und siebzig

88: acht und achtzig

99: neun und neunzig

Lazımlı sözlər və ifadələr :

1.Wieviel-(vi:fi:l) – neçə ?

2.Der wievielte is heute –  (der vi:fi:lte ist hoyt:e) Bu gün ayın neçəsidir

3.Heute is der 1 matz  – (h oyte ist der e:rste merte) Bu gün mart ayınıb 1-idir

4.Wann (van)? – nə vaxt ?

Almanca sıra sayları gələn dərslərimizdə keçiriləcək.

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin