Almanca dərslər – Dərs 3 (Saylar)

Die Zahlen-Saylar

0 : null (nul)

1 : eins (ayns)

2 : zwei (svay)

3 : drei (dray)

4 : vier (fi:ır)

5 : fünf (fünf)

6 : sechs (zeks)

7: sieben (zi:bın)

8 : acht (aht)

9 : neun (no:yn)

10 : zehn (seiyn)

11 : elf (elf)

12 : zwölf (zvölf)

13 : dreizehn (drayseiyn)

14 : vierzehn (fi:ırseiyn)

15 : fünfzehn (fünfseiyn)

16 : sechzehn (zeksseiyn)

17 : siebzehn (zibseiyn)

18 : achtzehn (ahtseiyn)

19 : neunzehn (noynseiyn)

20 :zwanzig (svansig)

Yuxarıda yazılan saylarda, 16 və 17 sayılarının yazılışındakı fərqliliyə diqqət  edin.(6 və 7 sayıları ilə qarşılaşdırın.Sieben=sieb və sechs=sech olduğunu görəcəksiniz) İyirmidən sonrakı sayılar, birlər ilə onlar mərtəbəsinin arasına “və” anlamına gələn “und” sözünün əlavə əldə edilir. Fəqət burada azərbaycancanın əksinə təklər mərtəbəsi öncə gəlir.

 

21 : ein und zwanzig (ayn und svansig) (bir və iyirmi=iyirmi bir)

22 : zwei und zwanzig (svay und svansig) (iki və iyirmi=iyirmi iki)

23 : drei und zwanzig (dray und svansig) (üç və iyirmi=iyirmi üç )

24 : vier und zwanzig (fi:ır und zwanzig) (dörd və iyirmi=iyirmi dörd)

25 : fünf und zwanzig (fünf und svansig) (beş və iyirmi=iyirmi beş)

26 : sechs und zwanzig (zeks und svansig) (altı və iyirmi=iyirmi altı)

27 : sieben und zwanzig (zi:bın und svansig) (yeddi və iyirmi=iyirmi yeddi)

28 : acht und zwanzig (aht und svansig) (səkkiz və iyirmi=iyirmi səkkiz)

29 : neun und zwanzig (noyn und svansig) (dqquz və iyirmi=iyirmi doqquz)

Burada görüldüyü kimi öncə təklikər mərtəbəsəindəki rəqəmi yazır, “Und” sözünü  əlavə edir  və onlar mərtəbəsini  yazırıq.Bu qayda  yüzə qədər olan sayıların hamısnda (30-40-50-60-70-80-90 üçün də) keçərlidir.Yəni öncə təkliklər mərtəbəsi, daha sonra onlar mərtəbəsi  söylənilir. Bu arada yuxarıya daha açıq və anlaşılır olması üçün almanca sayları ayrı ayrı yazdıq (məs:neun und zwanzig) əslində bu saylar birləşik yazılır. (məs: neunundzwanzig) kimi.Bundan sonrakı sayıları ümumi birləşik olaraq yazacağıq.

10 : zehn (seiyn)

20 : zwanzig (svansig)

30 : dreißig (draysig)

40 : vierzig (fi:ırsig)

50 : fünfzig (fünfsig)

60 : sechzig (zekssig)

70 : siebzig (sibsig)

80 : achtzig (ahtsig)

90 : neunzig (noynsig)

100 : hundert (hundert)

Yuxarıdakı 30,60 və 70 saylarının yazılışındakı fərqliliyə da diqqət ediniz. Bu saylar davamlı olaraq bu şəkildə yazılırlar. İndi qaldığımız yerdən davam edirəm :

31 : einunddreißig (ayn und draysig)

32 : zweiunddreißig (svay und draysig)

33 : dreiunddreißig (drayunddraysig)

34 : vierunddreißig (fi:ırunddraysig)

35 : fünfunddreißig (fünfunddraysig)

36 : sechsunddreißig (zeksunddraysig)

37 : siebenunddreißig (zi:bınunddraysig)

38 : achtunddreißig (ahtunddraysig)

39 : neununddreißig (noynunddraysig)

Qaydamız eyni olduğuna görə, eyni şəkildə 40,50,60,70,80,90 sayları üçün də sizlər eyni nümunələri çox rahat edirik. Biz burada birneçə nümunə veririk:

40: vierzig

41: ein und vierzig

42: zwei und vierzig

48: acht und vierzig

55: fünf und fünfzig

59: neun und fünfzig

67: sieben und sechzig

76: sechs und siebzig

88: acht und achtzig

99: neun und neunzig

Lazımlı sözlər və ifadələr :

1.Wieviel-(vi:fi:l) – neçə ?

2.Der wievielte is heute –  (der vi:fi:lte ist hoyt:e) Bu gün ayın neçəsidir

3.Heute is der 1 matz  – (h oyte ist der e:rste merte) Bu gün mart ayınıb 1-idir

4.Wann (van)? – nə vaxt ?

Almanca sıra sayları gələn dərslərimizdə keçiriləcək.

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin