Almanca sadə izahda-Əvəzliklər giriş-Şəxs Əvəzlikləri (Dərs 9)

Əvəzliklər (das Pronomen)
Əvəzliklər ismi, sifəti və sayı əvəz edir. Əvəzliklər ismin qarşısında gəlib artiklı əvəz edirsə uyğun artikllar adlanır. Bu zaman onlar fərqli hallanır.
das Possessivpronomen – yiyəlik əvəzliyi der Possessivartikel – yiyəlik artiklı
Əvəzliklər aşağıdakı qruplara bölünür:
1. Şəxs əvəzlikləri (das Personalpronomen)
2. Yiyəlik əvəzlikləri (das Possessivpronomen)
3. İşarə əvəzlikləri (das Demonstrativpronomen)
4. Sual əvəzlikləri (Interrogativpronomen)
5. Nisbi əvəzliklər (das Relativpronomen)
6. Qeyri – müəyyən əvə lik (das İndefini pronomen)
7. Şəxsiz əvəzlik
8. Qayıdış əvəzlikləri (das Reflexivpronomen)Şəxs Əvəzlikləri (das Personalpronomen)

Alman dilində şəxs əvəzlikləri aşağıdakılardır:

Ich-mən

du-sən

wir – biz

ihr – siz

er-o(kişi cinsi)

sie-o(qadın cinsi)

es-o(orta cins)

sie – onlar

Mənbə:

1.Deutsch Ə.A.Hüseynov 1-ci hissə

2.Alman dili qrammatikası Ramil Səfiyev

 

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin