Almanca sadə izahda – Nəqli cümlələrdə söz sırası-(Dərs 7)

Nəqli cümlələrdə söz sırası:Die Wortfolge im Aussagesatz

Alman dili nəqli cümlələrində söz sırası iki cür olur

1.Düzgün söz sırası

2.Əks söz sırası

Düzgün söz sıralı nəqli cümlələrdə birinci yerdə mübtəda,ikinci yerdə xəbər və sonra ikinci dərəcəli üzvlər durur.Məsələn:Mamed kommt heute.

Əks söz sıralı nəqli cümlələrdə birinci yerdə ikinci dərəcəli üzv,ikinci yerdə xəbər və sonra başqa üzvlər gəlir.Məsələn:Heute kommt Afet nach Baku

Qeyd etmək lazımdır ki,həm düzgün həm də əks söz sıralı nəqli cümlələrdə xəbərin dəyişməyən hissəsi cümlənin sonunda durur.

Məsələn:Das Wetter ist heute kalt(düzgün söz sırası)

Heute ist das Wetter kalt(əks söz sırası)

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin