Almanca sadə izahda – Nəqli cümlələrdə söz sırası-(Dərs 7)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Nəqli cümlələrdə söz sırası:Die Wortfolge im Aussagesatz

Alman dili nəqli cümlələrində söz sırası iki cür olur

1.Düzgün söz sırası

2.Əks söz sırası

Düzgün söz sıralı nəqli cümlələrdə birinci yerdə mübtəda,ikinci yerdə xəbər və sonra ikinci dərəcəli üzvlər durur.Məsələn:Mamed kommt heute.

Əks söz sıralı nəqli cümlələrdə birinci yerdə ikinci dərəcəli üzv,ikinci yerdə xəbər və sonra başqa üzvlər gəlir.Məsələn:Heute kommt Afet nach Baku

Qeyd etmək lazımdır ki,həm düzgün həm də əks söz sıralı nəqli cümlələrdə xəbərin dəyişməyən hissəsi cümlənin sonunda durur.

Məsələn:Das Wetter ist heute kalt(düzgün söz sırası)

Heute ist das Wetter kalt(əks söz sırası)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin