Almanca sadə izahda-İsimlərin cəmlənməsi (Dərs 6)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

DIE PLURALBILDUNG DER SUBSTANTIVE

İsimlərin cəmlənməsi

Alman dilində isimlərin cəmlənməsinin əsasən 4 tipi vardır.İlk 2 tipi bu dərsimizdə keçəcəyik.

Birinci tipə daxil olan isimlər cəmləndikdə -e şəkilçisi qəbul edirlər.Buraya aşağıdakı isimlər daxildir

1.Əksər kişi cinsli isimlər,kök saiti a,o,u,au olan bu cür isimlərin əksəriyyəti etni zamanda Umlaut da qəbul edirlər

  1. Der Raum-die Räume
  2. Der Baum-die Bäume
  3. Der schrank – die Schränke

2.Bir neçə təkhecalı qadın cinsli isimlər.Bu isimlərin hamısı Umlaut da qəbul edirlər

Die Hand – die Hände

Die Wand – die Wände

Die Wurst  – die Würste

Die Maus – die Mäuse

3.Bəzi orta cinsli isimlər.Bu qəbildən olan isimlər cəmdə Umlaut qəbul etmirlər

Das Jahr – die Jahre

Das Tor – die Tore

Das Pferd- die Pferde

İkinci tipə aid olan isimlər cəmləndikdə -n və yaxud –en şəkilçisi qəbul edirlər.Buraya aşağıdakı isimlər daxildir

1.Əksər qadın cinsli isimlər

Die Straße – die Straßen

Die Tür – Die Türen

Die Tafel – Die Tafeln

Die Schwester – die Schvestern

Qeyd-Təkdə sonu in şəkilçisi ilə qurtaran qadın cinsli isimlər cəmləndikdə -nen şəkilçisi qəbul edirlər

Die Freundin – die Freundinnen

Die Lehrerin – die Lehrerinnen

2.Təkdə sonu –e şəkilçisi ilə qurtaran kişi cinsli isimlər

Der Knabe-die Knaben

Der Affe – die Affen

3.Bir neçə təkhecalı kişi cinsli isimlər

Der Mensch – die Menschen

Der Held – Die Helden

Der Bär – die Bären

4.Təkdə sonu –ent,-ant,-ist,-nom,-soph,-or şəkilçiləri ilə qurtaran,başqa dillərdən alman dilinə keçmiş kişi cinsli isimlər

Der Student – die Studenten

Der Aspirant – die Philosophen

Der Doktor – die Doktoren

5.Cəmi bir neçə orta cinsli isimlər

Das Auge – die Augen

Das Ohr – Die Ohren

Mənbələr

1.Ə.A Hüseynov Deutsch Alman dili Dərslik 1-ci hissə

2.Dersnotları Almanca dersler

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin