Almanca sadə izahda-Sual cümlələrində söz sırası(Dərs 8)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Sual cümlələrində söz sırası

Alman dilində sual cümlələri iki cür olur

1.Sual sözlü sual cümlələri

2.Sual sözsüz sual cümlələri

Sual sözlü sual cümlələrində birinci yerdə sual sözü,ikinci yerdə xəbər,sonra isə mübtəda və başqa üzvlər gəlir.Sual sözlü sual cümlələrində intonasiya nəqli cümlələrdə olduğu kimi olur.Məsələn Wann ist das Vetter kalt Ver bleibt heute zu Hause

Sual sözsüz sual cümlələrində birinci yerdə xəbər,ikinci yerdə mübtəda sonra isə başqa üzvlər gəlir.Sual sözsüz sual cümlələrinin sonunda intonasiya Azərbaycan dilində olduğu kimi yüksəlir.Məsələn İst das Wetter heute kalt kommt Mamed heute nach Moskau

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin