Alman dili sadə izahda (Dərs 1)

1.Alman dili haqqında ümumi bilgi

Almanca Hind-Avropa dillərinin Germanca qoluna bağlıdır və dünyanın yayqın dillərindən biridir. Təxmini olaraq 120 Milyon insanın Almanca danışdığı bilinməktədir. Almanca, Avropa’da ən çox danışılan ana dilidir.Almanya’nın xaricində  çox ölkədə də danışılır.Məsələn Almanya, Avistrya, İsveçrə, Lixteşteyin, Lüksemburq, Belçika, və İtalya’da rəsmi dildir.Ümumi  olaraq, insanlar Almanca öyrənmənin zor olduğunu düşünürlər.Bunun səbəbi, çevrələrindən o yöndə duyum almaları ya da bu sahəyə ön yarqılı yaxınlaşmış olmaları vs. olabilər. Amma ümumi olaraq bir neçə mövzu xaricində Almanca öyrənmək heç də çətin deyildir.İşin məzəli tərəfi,  o bir neçə mövzunun da çox Alman vətəndaşı tərəfindən belə bilinmədiyi bir gerçəkdir.Fəqət belə bir şəraitdə bu mövzuda hər hansı bir probleminiz olacağına çoxda ehtimal vermirik.Onsuzda  sırası gəldiyində bu mövzular da ayrıntılı olaraq ələ alınacaqdır.

2.Fonetika

Alman dilində Fonetika elə çətin deyil,hərflər yazıldıqı kimi oxunur.Sadəcə bir sıra fərqliliklər var onlar aşağıdakı kimidir.

ä – Azərbaycancada olmayan bir hərf. “e” olaraq oxunur.
h – eger sözün başında isə  olduğu kimi oxunur ancaq ortada və ya sonda isə oxunmaz!
j – y olarak oxunur. Jahre (Yâre), jetzt (yetzt)
r – Söz başında ortasında sonunda harada olursa olsun boğazdan oxunur. (ğ’da olduğu kimi)
s – söz başında isə və ondan sonra səsli hərf gəlirsə z olaraq oxunur. Sonne (zonne). Yenə söz başında isə və özündən sonra t və ya p varsa ş olaraq oxunur. Stadt (ştat) Spiel (şpiil)
v – Söz başında ümumilliklə f olaraq tələffüz edilir.
q – ku deyə oxunur.
y – çox yerdə ü olaraq oxunur.
z – Bu səs. ts olaraq oxunur.

Kombinasiyalar
ie – uzun i olaraq oxunur. e səsi çıxartılmaz. verlieren (ferliirın)
ei – ay olaraq oxunur. Mein (mayn) kein (kayn)
eu – oy olaraq oxunur. neun (noyn)
sch – ş olaraq oxunur. schreiben (şraybın)
tsch – ç olaraq oxunur. Deutsch (doyç) Tschüs (Çüz)
äu – eu’da olduğu kimi oy deyə oxunur.
tion – tsiyon deyə oxunur.
ch – boğazdan çıxardılır. c səsi çıxardıla bilməz(ich,mich,dich,sich)

Əlifba Alman dilində fonetikanın əsasını təşkil edir.

Almanca Əlifbası

Hərf Oxunuşu
А а A
B b Be
C c Tse
D d De
E e E
F f Ef
G g Ge
H h Ha
I ı I
J j Yot
K k Ka
L l El
M m Em
N n En
O o o:
P p Pe
Q q Ku
R r Er
S s Es
T t Te
U u U
V v Fau
W w Ve
X Iks
Y üpsilon
Z z Tset

 

 

3.Almanca təməl ifadələr (hissə 1)

  1. Guten Tag-Xeyrli günlər-(Quten Taq)
  2. Guten Abend – Axşamınız xeyr (Quten Abend)
  3. Hallo – Salam (Hallo)
  4. Tschüs(s) – Hələlik (Çüz)
  5. Gute Nacht – Geceniz xeyrə (Qute naxht)
  6. Guten Morgen – Sabahınız xeyr (Quten Morqen)
  7. Auf Wiedersehen – Hələlik (Auf viderxehen)
  8. Bis morgen – Səhərədək (Bis morqen)
  9. Bis später – Sonra görüşərik (Bis şpater)
  10. Wie heißt du? – Sənin adın nədir (Vi hayst du)

4 ŞƏRH

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin