Fransız dili (4-cü dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Les expressions – ifadələr

Fransız dilində ən çox istifadə olunan ifadələr.

Bien sûr {biən süğ} – əlbəttə

D’accord {dakoğ} – razıyam

Pas de tout {pa dö tu} – heç də yox

Je suis désolé {jö sui dezole} – təəssüf edirəm

Hélas! {hela} – təəssüf!

Non, pourquoi? {non puğkua} – xeyr, nə üçün?

Et après? {e apğe} – bəs sonra?

C’est selon {se selon} – baxarıq

Qui vivra, verra {qi vivğa, veğğa} – yaşayaraq görərik

Parle pour toi! {pağle puğ tua} – öz yerinə danış

Pourquoi faire? {puğkua feğ} – nəyə lazım?

İl y a un mais {il ya ən me} – bir əmmamə var

Bien {biən} – yaxşı

Non {non} – xeyr

A quelle heure? {a kel öğ} – saat neçədə?

Quand {kan} – nə vaxt?

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin