Fransız dili (4-cü dərs)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

Les expressions – ifadələr

Fransız dilində ən çox istifadə olunan ifadələr.

Bien sûr {biən süğ} – əlbəttə

D’accord {dakoğ} – razıyam

Pas de tout {pa dö tu} – heç də yox

Je suis désolé {jö sui dezole} – təəssüf edirəm

Hélas! {hela} – təəssüf!

Non, pourquoi? {non puğkua} – xeyr, nə üçün?

Et après? {e apğe} – bəs sonra?

C’est selon {se selon} – baxarıq

Qui vivra, verra {qi vivğa, veğğa} – yaşayaraq görərik

Parle pour toi! {pağle puğ tua} – öz yerinə danış

Pourquoi faire? {puğkua feğ} – nəyə lazım?

İl y a un mais {il ya ən me} – bir əmmamə var

Bien {biən} – yaxşı

Non {non} – xeyr

A quelle heure? {a kel öğ} – saat neçədə?

Quand {kan} – nə vaxt?

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin