Yanvar19,2019

Gündəlik arxiv: 13 Oktyabr 2018

Hüseyn Nihal Atsız

Türkçülük-Turançılıq davasının ən öncül isimlərindən biri, yücə fikir adamı, bütün həyatını türkçülük şüuruna adayan, yazar, müəllim, şair, romançı, ədəbiyyat tarixçisi, ruh adam...Hüseyn Nihal Atsız.. Atsız...

Böyük Səlcuq İmperiyası Sultan Alp Arslan Dövründə

Malazgird döyüşünün qəhrəmanı Alp Arslan Rey şəhərində mərasimlə taxta çıxdıqdan sonra xəlifədən öz adına xütbə oxunmasını istədi,xəlifə 9 aprel 1064 cü ildə Bağdadda Sultan...