12 C
Baki,Az
Noyabr19,2018

Gündəlik arxiv: 20 Avqust 2018

” Medya kütləni təsir altına saldığı kimi , kütlə də medyanı istiqamətləndirir ” .

Müasir dövrün aktual problelmərindən biri olan medyanın kütləyə təsiri və onun nəticələri barədə təhlil aparacağam. Əsas məqsəd isə kütlədə bədbinlik , natamamlıq kompleksi yarada...