Dekabr15,2018

Gündəlik arxiv: 10 Avqust 2018

Qaraqoyunlular (Baharlı sülaləsi). (32-ci dərs)

Azərbaycanın XV əsr tarixi qədimdən Azərbaycanda yaşayan oğuz türk boylarından olub, tariximizdə daha çox Baharlı və Bayandurlu kimi tanınan iki böyük nəslin siyasi hakimiyyət...