Dekabr15,2018

Aylıq arxiv: İyul 2018

Avtomobil sənayesinin şlyageri-“Bentley”

Avtomobil sənayesinin "şlyageri",xəyallarımızın lyüksü Bentley avtomobillərinin şöhrəti və modellərinin əvəzsizliyi haqqında çox danışmaq olar. lakin bu yazıda tarixinə göz atacağıq. Keçən yüz illiyin 20-ci illərində...

Latın dili (55-ci dərs)

Miqdar saylarının düzəlməsi ilə bağlı dərsimiz davam edir.. Onluqlar: XXX - triginta XL - quadraginta L - quinquaginta LX - sexaginta LXX - septuaginta LXX - octoginta XC - nonaginta C - centum "Ginta"...

Monqolların üçüncü yürüşü.Azərbaycan Hülakü dövlətinin mərkəzi kimi. (30-cu dərs)

Böyük Monqol xaqanı Münkə xan Orta Şərq ölkələrində möhkəmlənmək və monqol istilasını tamamlamaq üçün qardaşı Hülakü xanı böyük ordu ilə yürüşə yolladı.Hülakü xan 1256-cı...

Rus dili (67-ci dərs)

Hər birimizin sevimli məşğuliyyətlərimiz - hobbilərimiz var. Bunu rus dilində ifadə etmək üçün bizə bəzi cümlələr gərəkli olacaq.. Что ты делаешь в свободное время? -...

İngilis dili (67-ci dərs)

Sual cümlələrimizlə bağlı dərsimiz davam edir.. Bu gün "Do you know where...? / He asked me where... və s." cümlələr ilə tanış olacağıq. Deyirik: Where...

Latın dili (54-cü dərs)

Ötən dəfə "say" barədə dərsimizə başlamışdıq və miqdar sayları barədə məlumat vermişdik. Bəs miqdar sayları necə düzəlir? Latın dilində 10-dan 20-yə qədər olan miqdar saylarının...

Rus dili (66-cı dərs)

Bizim üçün ən önəmli mövzulardan biri də məhz təhsildir.Bəs,bu mövzu üzrə cümlələri necə ifadə edəcəyik? Вы студент (ка)? - (Vı student(ka)?) - Siz tələbəsiniz? Какую школу...

Monqolların ikinci yürüşü və Azərbaycanın işğalı. (29-cu dərs)

Monqolların ölkəmizə basqınları davam edirdi..1231-ci ildə monqol qoşunları Çormoğon noyonun başçılığı ilə bir daha Azərbaycana daxil oldular..Əhalinin ciddi müqavimətinə baxmayaraq Marağa şəhəri ələ keçirildi,Təbriz...

İngilis dili (66-cı dərs)

Bu gün sizinlə çox önəmli mövzulardan biri olan "Questions" mövzusunu öyrənəcəyik. İlk növbədə onu deyək ki, sual cümlələrində biz obyekti adətən ilk feldən sonra...

Latın dili (53-cü dərs)

Bu gün sizinlə yeni mövzu - say barədə danışacağıq.. İlk növbədə onu qeyd edək ki,latın dilində sayların dörd növü var: 1) numeralia cardinalia  -  miqdar...