~입니다 /입니까 (dərs 12)

Bu dərsimizdə qısa bir dialoq üzərində 입니다 və 입니까 ‘nın rolunu öyrənəcəyik..

+ 안녕하십니까? – salam (necəsiniz və s.)
[annyeonghasibnikka]
제 이름은 김 순 미 입니다. – mənim adım Kim Sun Mi-dir.
[ce ireume-eun kim sun mi-ibnida]
– 네, 반갑슴니다, 순미 씨. – bəli, tanışlığımıza şadam Sun Mi.
[ne banqabseumnida, sun mi ssi]
저는 세훈입니다, 순미 씨. – mənim adım Se Hun-dur, Sun Mi. (mən sehunam kimi bir tərcümə var burda)
[ceoneun sehun-ibnida, sun mi ssi]
저는 학생입니다. – mən tələbəyəm.
[ceoneun haqsaeng-ibnida]

İndi isə bu dialoqdakı sözlərin sonluğuna artırılan əlavələrə diqqət edək.
~ 입니다 [ibnida] – cümlədə adətən xəbər vəzifəsində çıxış edən sözə artırılır və -dır,dir kimi bir məna ifadə edir.
Məsələn:
선생님 입니다. – müəlliməm / müəllimdir
~입니까 [ibnikka] – 입니다 əlavəsindən fərqli olaraq sual cümlələrində istifadə edilir.
선생님 입니까? – müəllimdir?
씨 [ssi] – bu əlavə isə xitab zamanı rəsmi formada adların sonuna artırılır. Bizim cənab bəy xanım kimi artırdığımız sözlərlə eyni mənanı ifadə edir.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin