-(으)세요 şəkilçisi, əmr cümləsi. 주세요 sözünün istifadə edildiyi cümlələr. (Dərs 14)

Get more stuff like this

Subscribe to our mailing list and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Thank you for subscribing.

Something went wrong.

 1. Mövzu: (으)세요 şəkilçisi, əmr cümləsi. 주세요 sözünün istifadə edildiyi cümlələr.

Bu dərsimizdə ilk olaraq 주다 [cu-da] felinə nəzər salacayıq. Koreyalıların gündəlik danışıq dilində çox sıx istifadə etdikləri və “… sahibsinizmi” “…varmı?” “…verərsinizmi?/… verin.” kimi mənalara gələn 주세요 felini öyrənəcəyik.
주세요 [cuseyo] – mənə verin
Birindən hər hansı bir şeyi istədiyinizdə 주세요 feli istifadə edilir.
“Bu kitabı mənə verərsinizmi?” kimi cümlələrdə məsələn.
주세요 [cu-se-yo] yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 주다 felindən gəlməkdədir və vermək mənasındadır.
주다 – vermək
주다 felindəki 다 hissəciyi atılaraq, 세요 şəkilçisi əlavə edlir və “…mənə ver/ verin” mənasında olan 주세요 formasına gətirilir. Nəzərə aımaq lazımdır ki, 주세요 kimə deyildiyindən asılı olmayaraq rəsmi formada sadəcə “xahiş edirəm mənə verin” mənasını ifadə edir.
Məs:
사과 주세요. [sagwa cuseyo] – alma verin.

 • İndi isə 자다 felinə artırılan bu şəkilçiyə nəzər salaq. Belə ki, birinin bizim üçün bir şey etməsini istədiyimiz zaman felin sonuna (으)세요 [(ı)seyo] şəkilçisi artırılır.
  Və qəlibləşmiş qaydaya uyğun olaraq, sonu saitlə və ㄹ hərfi ilə bitən sözlərə (ㄹ hərfi düşür) 세요, sonu samitlə bitənlərə isə 으세요 şəkilçisi əlavə edilir. Misallar üzərində nəzərdən keçirək:
  고르다 [qoreuda] – seçmək
  고르세요 -seçin
  오다 [oda] -gəlmək
  오세요 – gəlin
  팔다 [palda] – satmaq
  파세요 – satın
  쉬다 [swida] – dincəlmək
  쉬세요 – dincəlin
  Bir neçə nümunə cümlələrə baxaq:
  이거 저한테 파세요. [i-qo ceo-han-te pal-se-yo]
  Bunu mənə satın. (한테 şəkilçisindən növbəti dərslərimizdə bəhs edəcəyik)
  조심하세요 [co-sim-ha-se-yo] – diqqətli ol/olun
  (Koreya dilində sıx istifadə edilən ifadələrdən biri)
  Bəzi fellərdə vardır ki, 세요 şəkilçisi olmasına baxmayaraq, fərqli mənalarda istifadə edilir.
  1. 어서오세요 [eo-seo-ose-yo] – Xoş gəldiniz
  Bu söz “tez gəlin” kimi tərcümə edilməli olmasına baxmayaraq mənası dəyişir.
  2. 안녕히 가세요 [an-nyeong-hi ga-se-yo] – gülə-gülə. (Yaxşı yol)
  3. 안녕히 계세요 [an-nyeong-hi gye-se-yo] – sağ-salamat qalın
  4. 안녕히 주무세요 [an-nyeong-hi cu-mu-se-yo] – gecəniz xeyirə (rahat yatın)

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Share

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin