부터 və 까지 ifadələri və istifadə qaydaları (dərs 23)

Bu dərsimizdə bir mövzuda danışarkən A-dan B-yə və zaman haqqında danışarkən A-dan B-yə qədər ifadələri haqqında öyrənəcəyik.
Ümumilikdə götürsək isə növbəti dərsdə geniş öyrənəcəyimiz 에서 [e-so] ve bu gün öyrəndiyimiz 부터 [bu-to] ‘-dən/-dan’ mənasındadır.
Və həmçinin 까지 [kka-ci] ‘-ye(ədat)/-ə, -a qədər’ mənasındadır.
İlk olaraq koreyaca bir şeydən (A-dan) ifadəsinin necə deyildiyinə baxaq.
Ümumi olaraq 에서 [e-so] ve 부터 [bu-to] ‘-dən/-dan’ mənasındadır ve adətən birbirinin yerinə istifadə edilə bilir. Ancaq bir-birinin yerinə istufadə edilə bilinməyən hallarda 에서 [e-so] şəkilçisi daha sıx hadisənin baş verdiyi məkanla (obyektlə) birləşmişdir, 부터 [bu-to] isə daha sıx zamanla birləşmişdir.

Bütün digər şəkilçilər kimi, 부터, 에서 ve 까지 də isim ya da əvəzlikdən sonra gəlirlər. Əvbəlində istifadə edilməzlər.
‘A’dan’ demək koreyacada ‘A에서’ ya da ‘A부터’ şeklindedir.

Nümunələr:
1. Seoul’dan
= 서울에서 [seo-ul-e-so]
= 서울부터 [seo-ul-bu-to] =’Seoul’dan başlamaq/Seoul’dan yola çıxmaq’

2. Bundan sonra
= 지금부터 [çi-gı-bu-to]
= 지금에서 [çi-gım-e-so](X)

3. Dünəndən bəri/ dünəndən bu yana
= 어제부터 [o-ce-bu-to]

İndi ise, ‘B’ye’ yada ‘B’ye qədər’ koreyacada ‘B까지’ deməkdir.

Nümunələr)
1.(biryerden)Seoul’a qədər
= 서울까지 [seo-ul-kka-ci]

2. İndiyə qədər
= 지금까지 [çi-gım-kka-ci]

3.sabah qədər
= 내일까지 [ne-il-kka-ci]
Bir neçə nümunəyə daha baxaq…

1. Buradan oraya (/qədər)
= 여기에서 저기까지
= 여기부터 저기까지

2. Başdan ayağa (/qədər)
= 머리부터 발끝까지
= 머리에서 발끝까지

3. Seoul’dan Busana qədər
= 서울에서 부산까지
= 서울부터 부산까지

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin