맛 있어요 və 맛 없어요 ifadələri (dərs 15)

Mövzu:맛 있어요 və 맛 없어요 ifadələri.

Bu dərsimizdə Koreyada günlük danışıqda çox istifadə edilən və “dadlı” , “ləzzətli” mənalarına gələn 맛 [mat] sözü və onun digər sözlərlə əlaqəsini öyrənəcyik.

‘…. var’ ya da ‘….. sahibəm’ cümlələrinin necə deyildiyini əvvəlki dərslərimizdə öyrənmişdik; 있어요 [is-so-yo] ifadəsi digər sözlərə qoşularaq hər hansı bir şeyə sahib olmaq mənasını ifadə etdiyini artıq bilirik. Eləcədə 맛 ve 있어요 kəlimələri  birlikdə istifadə olunaraq “dadlı” mənasına gələn 맛있어요 [ma-şis-so-yo] ifadəsini yaradır.

맛있어요 [ma-şis-so-yo] = ləzzətli / dadlı

 

Məs:

이것은 맛있어요. [i-go-sın ma-şis-so-yo] = Bu dadlıdır.

저 케익 맛있어요. [ço ke-ik ma-şis-so-yo] = Bu kek ləzzətlidir.

삼겹살 맛있어요. [sam-gyeop-sal ma-şis-so-yo] = Samgyupsal (Koreya yeməyi) ləzzətlidir.

뭐가 맛있어요? [mo-ga ma-şi-so-yo?] = Nə dadlıdır?

있어요 ilə yanaşı ‘…. yox’ ya da ‘….sahib deyiləm’ mənasına gələn 없어요 [op-so-yo] ifadəsini də öyrənmişdik. 있어요 kəliməsi kimi 없어요 da digır sözlərə qoşularaq inkar yaradırdı. Yenə 맛 ve 없어요 kəlimlərini birlikdə istifadə edərək ‘dadlı deyil’ mənasına gələn 맛없어요[ma-dop-so-yo] ifadəsini yarada bilərik.

맛없어요 [ma-dop-so-yo] = ləzzətli deyil / dadlı deyil  / bərbad

Qeyd:

Burda diqqət etməyimiz gərəkən nüanslardan biri isə, 맛 sözünün ㅅ son hərfinin tələffüzdə ardınca gələn sözə görə dəyişməsidir.

Kəlimədən sonra hərf yoxdursa [t] olaraq tələffüz edilir. Lakin 있어요 bu ifadənin ardına əlavə edilirsə [s/ş] kimi tələffüz edilir.

맛있어요 [ma-şis-so-yo]

Əgər 없어요 gələrsə isə, ㅅ hərfi [d] olur ve 맛없어요 [ma-dop-so-yo] şəklində tələffüz edilir.

Həmçinin bu kimi fərqli tələffüz formasına sahib olan digər hərflər də vardır:

[d] patçimdə yazılarkən kimi tələffüz edilən hərflər – ㅅ, ㅈ, ㅊ, ㅌ, ㅎ

[b] kimu oxunan isə ㅍ hərfidir.

Nümunələrə baxaq:

이것은 맛없어요? [i-go-sın ma-dop-so-yo?] = dadlı deyilmi?

이 차를 맛없어요. [i ça-rıl ma-dop-so-yo] = Bu çayın dadı pisdir.

Bununla yanaşı bu dərsimizdə öyrənəcəyimiz bir digər şey isə yeməkdən əvvəl və sonra təşəkkür etmək üçün istifadə edilən ifadələrdir.

 

잘 먹겠습니다. [çal mok-ges-sım-ni-da]

Tərcüməsi isə ‘yaxşı yeyəcəyəm’ olmasına baxmayaraq bur növü təşəkkür ifadə edir.  Bu ifadə yeməyi kimin almasından asılı olmayaraq koreyaləlar tərəfindən adətən yeməyə başlamaq üzrəykən istifadə edilir, lakin biri yemək sifariş edirsə hər kəs yeməyi alan adama 잘 먹겠습니다  deməlidir. Diqqət etdinizsə, bu ifadə rəsmi müraciət formasındadır. Dostlar arasında isə, qeyri-rəsmi forma olan və təşəkkür edildiyini vurğulayan 잘 먹을게! [çal mo-gıl-ge!] ifadəsi istifadə edilir.

잘 먹었습니다. [çal mo-go-ssım-ni-da]

Yeməyi bitirən zaman birinə yemək üçün təşəkkür etmək istədiyimizdə ya da ümumi olaraq yemık üçün təşəkkür edəcəyiksə bu ifadədən istifadə edilir. 잘 먹었습니다 ifadəsi tərcümədə tam olaraq ‘yaxşı yedim’ mənasına gəlir. Lakin ifadə etdiyi məna sadəcə yemək üçün təşəkkür etməkdir.

BIR CAVAB BURAXIN

Rəyinizi daxil edin
Adınızı daxil edin